Izrada i ugradnja

Zbog sve strožih ekoloških zakona i promjenjivih cijena energenata, izolacija građevine postaje sve bitniji element  građenja. Bolja toplinska izolacija i poboljšanja u dizajnu prozora, doprinose značajnijem smanjenju utroška energije i troškova u cjelini.

Povećanje energetske učinkovitosti prozora razmatra se u tri smjera:

  • povećanje toplinske zaštite aluminijskih profila
  • povećanje toplinske zaštite ostakljenja
  • poboljšanje nepropusnosti spojeva stolarije i zidova

Primjenom aluminijskih profila sa prekidom termičkog mosta bitno je smanjen gubitak topline kroz stijenke aluminijskih profila.

 

Nova tehnološka rješenja

Tehnologija proizvodnje izo-stakla promjenila se primjenom stakala niske emisije (LOW-E premaz) kao i punjenje plinom međuprostora između stakala. Takvim promjenama smanjen je koeficjent prolaza topline Ug sa 2,7 W/m2K na  1,1 W/m2K te u kombinaciji s još jednim staklom dobivamo troslojno IZO staklo sa Ug=0,6 W/m2K. Takve promjene omogućuju postizanje visokih standarda u pogledu toplinske izolacije.

 

Ugradnja

Značajne promjene postignute se u primjeni novih tehnoloških rješenja u fazi ugradnje stolarije.
Od predstavljanja prozora s visokom toplinskom izolacijom i niskom propusnošću zraka, spoj elementa za građevinsku strukturu pri montaži mora biti što nepropusniji. RAL Gütegemeinschaft Fenster und Türen e. V. (Udruženje za osiguravanje kvalitete prozora i vrata) posebnu pozornost pridaje ovom problemu te je 1994. objavilo smjernice za planiranje i ugradnju prozora i ulaznih vrata  Ove RAL smjernice opisuju profesionalno i standardizirano spajanje građevinske strukture i prozora i ulaznih vrata. Pripremljene su u suradnji s institutom za ispitivanje ift u Rosenheimu i predstavljaju referencu za cijeli sektor. Spoj stolarije i zida postaje mjesto toplinskih gubitaka zbog vlage koja se kondenzira u sloju pjene između stolarije i zidova. Toplinska svojstva poliuretanske pjene su vrlo dobra ukoliko u tom sloju nema vlage, međutim pjena se puni vlagom kroz vanjske pukotine i kondenzacijom iz unutarnjeg prostora. Da bi to izbjegli koristimo namjenske folije koje nam stvaraju nepropusne barijere između pojedinih slojeva izolacije.