Astronomski centar Rijeka – specijalno ostakljenje

 

Specijalno ostakljenje krovne konstrukcije – Bazeni Kantrida